Undvik en blodpropp

Något som är väldigt vanligt att drabbas av och som faktiskt kan vara livshotande är en blodpropp. Man kan till exempel få det av vissa p-piller och av att flyga långt. Men det finns saker som kan förebygga en propp.

2787425-red-blood-cells

En ny studie visar att nya p-piller ger en ökad risk för blodpropp. Det är i Dagens Medicin som man kan läsa detta och de nya p-pillren ger alltså en större risk än de äldre. Många kvinnor använder dessa nya p-piller och det näst vanligaste är just ett nytt piller där risken är högre. Tanken med att ta fram nya p-piller har självklart varit att göra risken för att drabbas av blodpropp mindre men effekten är alltså den motsatta.

Ökad risk på flygplan

Att använda sig av någon annan preventivmetod eller att använda en annan typ av p-piller kan alltså minska risken att drabbas av en blodpropp. Men det finns faktiskt andra saker som kan göra att risken för blodpropp blir förhöjd. Till exempel kan den som sitter still länge, till exempel under en flygresa, ha en ökad risk att drabbas av en blodpropp i benet. Just under en flygresa finns det enligt Dagens Nyheter faktiskt en större risk att drabbas än om man sitter stilla länge på marken. Flygkabinen kan nämligen ha undertryck och det är ofta för låg syrehalt där. För att minska risken för en blodpropp i benet under en flygning kan man ha på sig stödstrumpor. Ofta kan man köpa sådana på flygplatsen eller beställa dem i förhand på http://stödstrumpor.se.

Motion, mat och rökning

Förutom att inte äta vissa p-piller och bära stödstrumpor när man flyger, finns faktiskt andra saker som kan göra att man inte drabbas av en blodpropp. I Expressen kan man läsa att motion kan förebygga en blodpropp. Genom att röra på sig ökar man nämligen cirkulationen i benen. Ett annat knep kan vara att sluta röka eftersom rökning gör att insidan av blodkärlen blir skrovliga och blodet enklare koagulerar och bildar proppar. Samma sak händer om man äter fet mat, så att se över kosten och äta lite magrare kan vara ett bra sätt att förebygga en propp.